Parishes

N.R. Pura (Narasimharajapura), Little Flower Cathedral


Parish: N.R. Pura (Narasimharajapura)
Place Name: N.R. Pura (Narasimharajapura)
Patron: Little Flower
Parish Vicar: Rev. Fr. Vellaramkalayil Thomas (Tino)
Assistant Vicar1: Rev. Fr. Elampurayidathil Thomas (Sanu)
Assistant Vicar2: Rev. Fr. Elampurayidathil Thomas (Sanu)
Established Year: 1955
Email: tinovellaram@gmail.com
Address: Little Flower Cathedral Church Narasimharajapura Chickmagalur District Karnataka
Pin: 577134
Phone: 9986580535
Catholic Families: 498
Catholic Population: 2515