Parishes

Kargal, Holy Sprit Church

Parish: Kargal
Place Name: Kargal
Patron: Holy Spirit
Parish Vicar: Rev. Fr. Pullukatt astian
Address: Kargal