Parishes

Sagar, St.Thomas Church

Parish: Sagar
Place Name: Sagar
Parish Vicar: Rev. Fr. Pullukatt astian
Address: P B No 36, Sagar P O, Shimoga
Pin: 577401
Phone: 08183226339