Parishes

Sagar, St.Thomas Church


Parish: Sagar
Place Name: Sagar
Parish Vicar: Rev. Fr. Manelil Mathew (Saji)
Established Year: 1981
Email: saji2thomas@gmail.com
Address: PB No,36, Sagar PO,Shimoga.,Karnataka
Pin: 577401
Phone: 9972462724
Catholic Families: 26
Catholic Population: 110