Parishes

Sagar, St.Thomas Church


Parish: Sagar
Place Name: Sagar
Parish Vicar: Pettayil George
Established Year: 1981
Email: georgecmf@yahoo.co.in
Address: PB No,36, Sagar PO,Shimoga.,Karnataka
Pin: 577401
Phone: 9742012054
Catholic Families: 26
Catholic Population: 110