Parishes

Nagavally, Lourd Matha Church


Parish: Nagavally
Place Name: Nagavally
Patron: Lourdes Matha
Parish Vicar: Pulickal Kuriakose (Jomoen)
Established Year: 2008
Email: tpjoemon@gmail.com
Address: Nagavally PO, Shimoga.,Karnataka
Pin: 577421
Phone: 8547174652
Catholic Families: 58
Catholic Population: 270