Parishes

Nagavally, Lourd Matha Church


Parish: Nagavally
Place Name: Nagavally
Patron: Lourdes Matha
Parish Vicar: Cyriac Jose Fr. Cyriac Jose mcbs
Established Year: 2008
Email: jimsown@gmail.com
Address: Nagavally PO, Shimoga.,Karnataka
Pin: 577421
Phone: 9645680839
Catholic Families: 58
Catholic Population: 270