Parishes

Holehonnur, St. Mary's Church

Parish: Holehonnur
Place Name: Holehonnur
Patron: St. Mary
Parish Vicar: Puthiyedath Joseph
Address: Holehonnur P O Chennagiri Road Shimoga
Pin: 577227
Phone: 08282235623