Parishes

Perinkari, St. Alphonsa Church

Parish: Perinkari
Place Name: Perinkari
Patron: St. Alphonsa
Parish Vicar: Rev. Fr. Karottu Jacob
Address: Kilianthara P.O.
Pin: 670 706