Parishes

Manikkadavu, St. Thomas Church

Parish: Manikkadavu
Place Name: Manikkadavu
Parish Vicar: Rev. Fr. Palamattam Mathew
Assistant Vicar1: Thekkekkara Varghese O Prem
Address: Manikkadavu P.O.
Pin: 670 705
Phone: 0460 2216181
Web http://www.smcim.org/church/manikkadave